Hankinnan kategoriat

Hankinnan kategoriat

Meiltä usein kysytään, olemmeko keskittyneet kehitystyössämme epäsuoriin vai otammeko mukaan myös ns. suoria hankintoja. Epäsuorien hankintojen kehittämisen on tyypillisesti varsin suoraviivaista ja säästöjen mittaaminen sekä tulosten aukoton osoittaminen varsin yksinkertaista.

 

Kokemuksemme on kuitenkin osoittanut että monia samoja toimintamalleja voidaan käyttää tukena myös ns. suorien hankintojen läpikäynnissä.

 

Samat perusperiaatteet pätevät suorissakin hankinnoissa : hankintojen kategorisointi ja strategiat kategorioille, perusasiat kuntoon kuten sopimusarkisto, säännölliset kilpailutukset ehtojen kilpailukykyisyyden varmistamiseksi jne.

 

Ehkä keskeisin palvelualue, jonka olemme myös suorissa ostoissa kohdanneet on mittaamisen ja analytiikan tarve. Tähän kehittämämme BI analytiikkaratkaisut ovat omiaan tukemaan yrityksen oman hankintaorganisaation toimintaa. 

 

Olemme toteuttaneet kymmeniä kilpailutuksia asiakkaidemme puolesta ja seuraavat kategoriat ovat erityisosaamisaluettamme

Logistiikka

Logistiikka (kotimaan ja ulkomaan kuljetukset sekä varastointi)
Kappaletavara ja kuriiriliikenne
Pakkaustarvikkeetspan>

Kiinteistöhuolto (Facility management)

Kiinteistönhuolto
ICT (laitteet ja palvelut)
Tele (mobiili ja tietoliikenne)
Vartiointi
Siivous
Jätehuolto
Sähkön hankinta

Hallinto

Talous-, palkkahallinto ja tilintarkastus
Vakuutukset
Lakisääteiset eläke sekä vapaaehtoiset henkilövakuutukset
Työeläkeyhtiön palvelut ja lakisääteiset eläkevakuutukset
Vapaaehtoiset henki- ja eläkevakuutukset
Rahoitus- ja pankkipalvelut
Työterveyshuolto

Muut

Toimistopalvelut ja -tarvikkeet
Media- ja markkinointi
Matkustaminen ja hotellit
Vuokratyövoima

Suorat ostot

Olemme myös toteuttaneet useita suorien ostojen kategoriakohtaisia projekteja, asiakaskohtaisesti ja toimialakohtaisesti.

 

Mikäli ilmenee tarvetta laajentaa tarkastelua globaaliin toimittajamarkkinaan, voimme toteuttaa projekteja yhteistyössä kumppanimme kanssa.