Hankinnan analytiikka

Hankinnan analytiikka

Hankinnan analytiikkapalvelut

Olemme erikoistuneet toteuttamaan hankinnan analytiikkasovelluksia

Hankinnan analytiikan toteuttamisen osa-alueet

1) Mittausdatan koostaminen eri lähteistä (verkkolaskut, hankintajärjestelmät, toimittajaraportit), tarvittaessa robotiikalla avustettuna

2) Mittausdatan jalostaminen (aineiston jatkokäsittely, ostojen kategorisointi ja vertailtavuuden varmistaminen)

3) Mittausmetriikka (asiantuntemus hankinnalle relevanttien mittareiden rakentamiseen)

Olemme toteuttaneet palvelumme Microsoftin Azure pilvipalvelimille ja PowerBI alustalle, mutta palvelu on kehitetty huomioiden mittauslogiikan liitettävyys osaksi asiakkaiden nykyisiä, mahdollisesti muitakin BI toteutuksia (Qlikview jne.)

Palvelumme keskeisimmät ominaisuudet

  • hankintojen tarkastelu toimittajittain, kategorioittain, liiketoimintayksiköittäin aikavertailtuna
  • artikkelikohtaisen hintaseuranta
  • toimittajan palvelutason valvonta
  • toimittajariskin seuranta
  • hankinnan toimenpiteiden vaikuttavuusseuranta

 

 

 

 

 

Varaa aika hankinnan analytiikka-demoon