Syksyllä 2014 perustimme MS Sourcing Oy:n, ja tuolloin ajattelimme että MS Sourcing toimii työnimenä ja päivitämme nimen pikapuoliin paremmin vastaamaan toimintaamme. Tovi siinä kuitenkin vierähti, mutta nyt siis samalla kun päivitämme muutakin markkinoinnillista ulkoasuamme tukemaan toimintamme skaalan nostoa, päivitämme myös nimemme.  Olemme nyt Spendavis Oy.

Nimeä etsiessämme pyrimme löytämään nimen, joka jotenkin sivuaisi toimialaamme ja palveluitamme. Spend viittaa yrityksen ostoihin kokonaisuutena (ei siis pelkästään epäsuoriin hankintoihin) ja Avis viittaa neuvonantajaan. Visiomme mukaan hankintatoimen kehityksen ytimessä on mittaaminen – modernimmin analytiikka. Spendavis tuleekin jatkossa entistä vahvemmin kehittämään palveluitaan hankinnan tietomassojen jalostamiseen, jotta yrityksen johdolle voitaisiin tarjota konkreettisia toimenpide-ehdotuksia (actionable insight) hankintojen kehittämiseen.