Nykytilan analyysi

Nykytilan analyysi

Toteutamme Nykytilan analyysin asiakkaamme tämän hetkisen hankintatoimen tilan kartoittamiseksi.

Analysoimme asiakkaan hankintojen nykytilan asiakkaan toimittaman kirjanpitoaineiston ja tarvittaessa laskuhistorian pohjalta. Tämä analyysi ulotetaan yleensä kattamaan asiakkaan hankinnat viimeiseltä parilta vuodelta. Näin saadaan myös hankintojen kehityksen trendi näkyväksi.

Vertaamme asiakkaan keskeisimmissä hankintakategorioissa toimittajasopimusten hintatasoa itse rakentamiimme ja kumppaniemme kautta saatuihin alan johtavien toimijoiden benchmark -tietokantoihin. Näin pystymme arvioimaan hankintojen keskittämisellä ja kilpailuttamisella saavutettavan säästöpotentiaalin.

Analyysi tuotetaan asiakkaallemme kehittämämme Procureforce palvelun kautta.

Hankintojen analytiikan rinnalla käymme lisäksi läpi asiakasyrityksen hankintoihin osallistuvat resurssit, prosessit ja työkalut. Näiden pohjalta teemme esityksemme tehostamispotentiaalista, jonka tuloksiin olemme valmiit itse sitoutumaan.

Nykytilan analyysin päätteeksi teemme asiakkaalle ehdotuksen kehittämisohjelmasta. Tämä kattaa kehittämistoimet lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin projekteiksi. Kehittämisohjelma rahoitetaan lyhyen tähtäimen säästötoimien tuloksena ja näin pystytään tuottamaan heti kassavirtapositiivinen hanke. Sen tärkein tavoite on tuottaa asiakkaalle kestävää kilpailuetua.

Nykytilan analyysi voidaan toteuttaa nopeastikin saatuamme tarvittavat aineistot.

Nykytilan analyysia edeltää sopimus, jonka oleellisin sisältö on rajata tuotos sekä varmistaa salassapito. Tällä takaamme asiakkaan aineiston luottamuksellisen käsittelyn.

Alla oleva video havainnollistaa Nykytilan analyysi vaiheessa toteutettavan analyysisovelluksen..

 

 

analyysi-spendavis

Varaa aika maksuttomaan nykytilan kartoitukseen