Hankintojen kehittämisellä kestävää kilpailuetua

Nopea ja todennettu tapa kehittää PK-yrityksen hankintoja.

Spendavis

Autamme PK-yrityksiä tunnistamaan hankintojen säästöpotentiaalin sekä hyötymään tehokkaasta hankintatoimesta. Tarjoamamme palvelut kattavat hankinnan analytiikan ja mittaamisen sekä kehitysprojektit hankinnasta maksuun –ketjussa, räätälöitynä ja varmistaen tulokset niin lyhyellä kuin pitkälläkin tähtäimellä.

Logo_8_2_e

Hankintatoimen kehittämisen merkitys on suuremmissa yrityksissä jo todettu ja tähän panostetaan. Tutkitusti pk-yrityksissä hankintatoimen kehittäminen on vielä puutteellista, mikä johtuu mm. niukoista resursseista, osaamisen kehittämiseen ei panosteta ja hankintatointa tukevat järjestelmät puuttuvat. Näitä haasteita ratkomaan perustimme vuonna 2014 Spendavis Oy:n.

Missionamme on hankintatoimen prosesseja kokonaisvaltaisesti kehittämällä saavuttaa asiakkaillemme konkreettista, kestävää kilpailuetua sekä tuntuvia säästöjä. Kaiken perustana on kuitenkin mittaaminen.

 

Hankinnan analytiikkaa

Hankintatoimen kehityshankkeiden ytimessä on mittaaminen. Ilman systemaattista mittaamista kehitystyön kohdentaminen oikein on mahdotonta ja muutosten vaikutusten varmistaminen pitkällä aikavälillä epävarmaa. Tähän olemme kehittäneet ratkaisun hankintatoimeen keskittyvästä modernista BI ratkaisusta, pitkälle tuotteistettuna jolloin käyttöönotto on nopea ja edullinen.

Näyttö_kuva_2.jpg

KONSEPTIMME

Kartoitusvaiheessa tunnistamme lyhyellä tähtäimellä saavutettavan säästöpotentiaalin. Näiden säästöjen “rahoittamana” pystymme läpiviemään konkreettisia, hankintatoimen pysyvään tason nostoon tähtääviä kehitystoimia. “Kassavirtapositiivinen” kehitysprojektimme synnyttää yritykselle aitoa ja merkittävää kilpailuetua hankintoja kehittämällä. Palkkiomme perustuu puhtaasti saavutettuihin säästöihin, jotka ovat toteutuneita ja todennettuja.

SÄÄSTÖT

  • Keskitymme alussa toimenpiteisiin, joilla voidaan saada tuntuvia säästöjä lyhyelläkin aikavälillä.
  • Ostojen keskittäminen valituissa kategorioissa, ostojen optimointi ja kilpailutukset.
  • Säästöillä ”rahoitetaan” hankintatoimen pysyvään tason nostoon tähtäävät kehitystoimet

Kehitys

  • Kehityksen keskeisin tavoite on tukea yrityksen hankintatoimen prosessien ja omien resurssien tason nostoa.
  • Tähän päästään mittaamisella, parhaiden menetelmien ja nykyaikaisten digitaalisten palveluiden käyttöönotolla.

Kilpailuetu

  • Aitoa kilpailuetua hankinnan kautta syntyy syventämällä ja kehittämällä yhteistyötä valittujen strategisten toimittajien kesken.
  • Keskeistä on myös hankintaorganisaation osaamisen kehittäminen.

 

 

technopolis
Logo_8_2_d

Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa

+358 40 753 6484

+358 44 240 2733

info@spendavis.com