Kilpailuetu

Kilpailuetu

Hankinnan roolia kehitetään liiketoiminnalle aitoa lisäarvoa tuottavaksi funktioksi.

 

Hyvin johdetulla ja oikein roolitettuna hankinnalla on mahdollisuus luoda yritykselle aitoa kilpailuetua. Tästä on useita konkreettisia esimerkkejä jo PK-yrityksistäkin vaikka suuret yritykset ovat edelläkävijöitä tässäkin asiassa. Hankinnan täytyy olla itse tietoinen mahdollisuuksistaan sekä mitä askeleita pitää ottaa, jotta kehitys kohti arvoa tuottavaa toimijaa tapahtuu. 

Monessa organisaatiossa hankinnan rooli on ajautunut ja jäänyt sinänsä tärkeään perustekemiseen eli hintaneuvotteluihin, toimittaja neuvotteluihin ja toimittajasuhteiden ylläpitoon sekä tavaroiden ja palveluiden tilaamiseen. Hankinnan rooli tulisi nähdä kuitenkin paljon isompana ja merkityksellisempänä.
Parhaassa ja optimaalisimmassa tapauksessa hankinta tuo kilpailuetua ja lisäarvoa liiketoiminnalle/yritykselle.

On useita alueita, jossa hankinta voi tuottaa lisäarvoa.

Useimmissa organisaatioissa hankinnan tavoitteet on myös suunnattu tukemaan perinteisen hankinnan roolia eikä tukemaan hankinnan roolin muutosta tukemaan aidosti liiketoimintaa. Johdon sekä hankinnan osaamisvaje on yksi syy miksi kaikkia mahdollisuuksia tukea liiketoimintaa ei tunnisteta.

Hackett kuva

Hankinnan laajempi rooli tarkoittaa myös laajaa osaamista mutta ennen kaikkea hyviä ja systemaattisia yhteistyön malleja ja kommunikaatiota organisaatiossa. Kaikkea ei hankinnankaan tarvitse osata mutta asioiden aktiivinen eteenpäin vieminen eri organisaatioiden osien kanssa edellyttää vähintään mahdollisuuksien tunnistamista liittyivät ne sitten uusien tuotteiden ja liikevaihdon kehittämiseen, yrityksen rahoitusasemaan tai strategisten kumppanuuksien kehittämiseen.

Toimittajayhteistyön kehittäminen

Strategisten toimittajien ja kategorioiden osalta toimittajayhteistyön kehittäminen pitkällä tähtäimellä tuo sekä yritykselle että toimittajalle huomattavaa etua. Yhteinen kehitysohjelma voi sisältää hyvin operatiivisia, prosesseihin sekä läpinäkyvyyteen liittyviä toimia jatkuen aina erittäin strategisiin, esim. uusien tuotteiden tai palveluiden kehittämiseen liittyviin toimiin.

Make or buy analyysit

Yrityksen toiminnasta löytyy useita kohteita, joissa kannattaa miettiä, mitä tehdä itse ja mitä hankkia ulkopuolelta. Lopputuloksen lisäksi usein vielä hyödyllisempää on itse prosessi, jonka pohjalta päätökset tehdään. 

Hankinnan osaamisen laajentaminen

Hankinnan osaajaa voisi kuvailla nykyaikana kymmenottelijaksi. Tulevaisuuden hankintaosaajilta edellytetään merkittävästi aikaisempaa laajempaa yrityksen liiketoiminnan tuntemusta sekä kykyä osallistua strategian läpiviemiseen hankinnan roolissa.  

Spendavis tarjoaa asiantuntemustaan ja palveluitaan asiakkaalle hankintatoimen nostamiseksi kilpailuedun tasolle. Olemme kehittäneet maailman luokan malleista suomalaisille pk-yrityksille skalautuvat ohjelmat. Näistä kerromme mielellämme lisää. Ota yhteyttä.