Hankintatoimen asiantuntija

Tarinamme

Parinkymmenen vuoden kokemus toimimisesta kansainvälisten yritysten liikkeenjohdon johtotehtävissä, taloushallinnon ja hankintatoimen prosessien parissa havahdutti näkemään kuilun hankintatoimen haasteiden ja mahdollisuuksien välillä, Suomessa ja maailmalla.

 

Hankintatoimen kehittämisen merkitys on suuremmissa yrityksissä jo todettu, ja näissä yrityksissä hankintatoimen kehittämiseen onkin totuttu panostamaan. Tutkitusti pk-yrityksissä hankintatoimen kehittäminen on usein vielä puutteellista, mikä johtuu osin niukoista hankinnan ja kehitystoiminnan resursseista, osaamisen kehittämiseen ei panosteta ja hankintatointa tukevat järjestelmät puuttuvat. Hankintatoimen kehittämisessä tyypillistä on, että kehittämistä lähestytään joko keskittyen taloushallinnon transaktioprosessien kehittämiseen (ostolaskuprosessien automatisointiin) tai epäsuorien hankintojen kertaluontoisilla kilpailutuksilla.

 

Näitä haasteita ratkomaan perustimme vuonna 2014 Spendavis Oy:n.

Logo_8_2_e
technopolis

Missionamme on hankintatoimen prosesseja kokonaisvaltaisesti kehittämällä saavuttaa asiakkaillemme konkreettista, kestävää kilpailuetua sekä tuntuvia säästöjä.

Tarjoamamme kehitysprojektit kattavat hankinnasta maksuun –ketjun, räätälöitynä ja varmistaen tulokset niin lyhyellä kuin pitkälläkin tähtäimellä. Kartoitusvaiheessa käymme läpi hankintatoimen nykytilan kokonaisuutena ja tunnistamme jo hyvin lyhyelläkin tähtäimellä saavutettavan säästöpotentiaalin. Näiden säästöjen “rahoittamana” pystymme läpiviemään konkreettisia hankintatoimen pysyvään tason nostoon tähtääviä kehitystoimia.

Kuva4

Hankintatoimen kehityshankkeiden ytimessä on mittaaminen.

Ilman systemaattista mittaamista kehitystyön kohdentaminen oikein on mahdotonta ja muutosten vaikutusten varmistaminen pitkällä aikavälillä epävarmaa.

 

Olemme kehittäneet hankintatoimeen keskittyvän BI ratkaisun, jossa tuodaan moderni hankintatoimeen keskittyvä Business Intelligence-palvelu valmiiksi paketoituna. Käyttöönotto saadaan nopeaksi ja edulliseksi sekä hyödyt realisoitua nopeasti.

 

Palvelu käsittää hankinnan kategoriakohtaisen kustannustarkastelun, artikkelikohtaisen hintaseurannan, toimittajan palvelutason valvonnan ja riskin seurannan sekä hankinnan toimenpiteiden vaikuttavuusseurannan. Tavoitteena on tuottaa mahdollisimman reaaliaikaista seurantaa ja esittää tieto muodossa, jossa toimenpiteet osataan suunnata nopeasti eniten vaikuttaviin kohteisiin.

Perustajat

36ab6b61
168b6ce1

Sami Seikkula                                                           Miikka Savolainen

Olemme koonneet palvelujemme ympärille myös asiantuntijaverkoston, joka koostuu kyseisten kategoriakohtaisten erityisosaamisalueiden pitkän linjan liikkeenjohdon ammattilaisista.

Spendavis Oy on Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n jäsen
Logy
Kumppanimme