Hankintatoimen kehittämisen merkitys on suuremmissa yrityksissä jo todettu ja hankintatoimen kehittämiseen panostetaan. Tutkitusti pk-yrityksissä hankintatoimen kehittäminen on usein vielä puutteellista. Hankintatoimen kehityshankkeiden ytimessä on mittaaminen. Ilman systemaattista mittaamista kehitystyön kohdentaminen oikein on mahdotonta ja muutosten vaikutusten varmistaminen pitkällä aikavälillä epävarmaa. Spendavis käynnistää tutkimuksen hankintatoimen mittauskäytäntöjen selvittämiseksi pk-yrityksissä. Kohderyhmänä tutkimuksessa on pk-yritykset pohjoismaissa. Tulemme tällä sivustolla…

Lue lisää