Hankinnan konsultointipalvelumme ytimessä on auttaa asiakkaiden omia hankintayksiköitä toimintansa kehittämisessä. Mittaamisen rooli on keskeinen kehityskohtien tunnistamiseksi ja tehtyjen kehitysprojektien vaikuttavuuden seuraamiseksi.Ilman systemaattista mittaamista kehitystyön kohdentaminen oikein on mahdotonta ja muutosten vaikutusten varmistaminen pitkällä aikavälillä epävarmaa. Tähän olemme kehittäneet ratkaisuksi hankintatoimeen keskittyvän analytiikkasovelluksen. Kyseessä moderni Business Intelligence-palvelu valmiiksi paketoituna, jolloin käyttöönotto saadaan nopeaksi ja edulliseksi sekä hyödyt realisoitua nopeasti.

 

Palvelu käsittää …

  • hankinnan kategoriakohtaisen kustannustarkastelun,
  • artikkelikohtaisen hintaseurannan,
  • toimittajan palvelutason valvonnan ja riskin seurannan sekä
  • hankinnan toimenpiteiden vaikuttavuusseurannan.

 

Tavoitteena on tuottaa mahdollisimman mahdollisimman reaaliaikaista seurantaa ja esittää tieto muodossa, jossa toimenpiteet osataan suunnata nopeasti eniten vaikuttaviin kohteisiin.

Analytiikkatoteutuksemme perustuu Microsoftin PowerBI analytiikkasovellukseen, joka pyörii Microsoftin Azure pilvipalvelussa. Microsoftin PowerBI on vain muutamassa vuodessa noussut yhdeksi johtavista analytiikka-alustoista ja Azure pilvipalvelu on erittäin joustava ja skaalautuu suuretenkin tietomassojen käsittelyyn kustannustehokkaasti.